Saobracajno-tehnicka vestacenja

NYU Stern

Pravim pristupom do stvarnih uzroka

Za obavljanje kvalitetne ekspetize, osim obezbedjivanja kvalitetnih podataka u okviru uvidjaja saobraćajne nezgode, neophodno je i pravilno pristupiti samoj identifikaciji uzroka nezgode, tim pre, što postupak veštačenja još uvek nije standardizovan. Radionica STV zasniva ekspertize na sopstvenoj, naučno verifikovanoj metodologiji.

Metodologija veštačenja

Metodologiju veštačenja Radionice STV karakteriše: sistemski pristup nezgodi kao procesu, koga odredjuju saobraćajna obeležja ključnih situacija (trenutaka) nezgode (utvrdjena rekonstruktivnim putem, doslednom spoznajom "novih" činjenica na bazi "starih", uz potpuno uvažavanje principa kompetentnosti i redovno grafičko prikazivanje, po potrebi i u vidu 3d animacija toka nezgode u relnom vremenu), kao i striktno razdvajanje podataka od nalaza i sažeto iznošenje mišljenja, zasnovanog isključivo na nalazu.

Nastala je prirodnim struktuiranjem, raslojavanjem saobraćajnog sistema i saobraćajnih procesa, koje sistem generiše, posebno onih nebezbednih, saobraćajnih nezgoda, zatim saobraćajnih situacija tih nezgoda, naročito relevantnih, sve do saobraćajnih obeležja tih bitnih situacija, budući da nas ovakav pristup postupne razgradnje procesa u suštini vodi do uzroka nezgoda prvog reda, koji se i utvrdjuju saobraćajno-tehničkim veštačenjima.


STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG SISTEMA I PROCESA KOJE GENERIŠE

Dakle, tek identifikacijom saobraćajnih obeležja svih relevantnih situacija saobraćajne nezgode, dolazimo do zadovoljavajućih odgovora na pitanja:

  • Zašto su se učesnici u nezgodi zaustavili u pozicijama u kojima ih je zatekla ekupa za uvidjaj ?
  • Zašto su se prvi put dodirnuli na mestu i u pozicijama, utvrdjenim u okviru veštačenja ?
  • Zašto je došlo do promene njihovih pozicija i načina kretanja ?
  • Zašto je nastao proces nezgode, koje su to odlike prve opasne situacije, koje su izazvale taj proces, u vidu uzročnika nezgode prvog reda ?

SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKO VEŠTAČENJE je: utvrdjivanje SAOBRAĆAJNIH OBELEŽJA (položaja i načina kretanja učesnika u nezgodi) u relevantnim SAOBRAĆAJNIM SITUACIJAMA i izmedu njih, od prve opasne do poslednje zaustavne situacije, ispitivanje USLOVA za izbegavanje nezgode, kao i identifikacija UZROKA NEZGODE PRVOG REDA.

 

Proizvod Radionice STV