Saobracajno-tehnicka vestacenja

Usluge

Izrada veštačenja

Osnovne usluge agencije su:


 • ekspertize svih tipova sudara vozila, nezavisno od vrste vozila, načina (pravca, smera, režima, brzine) kretanja vozila, vladajućih uslova vidljivosti, preglednosti, putnih karakteristika i sl.
 • ekspertize vezane za utvrdjivanje položaja lica u vozilu, identifikaciju osobe koja je upravljala vozilom,
 • ekspertize svih tipova nezgoda sa pešacima (potpun i delimičan zahvat tela pešaka, sa potpunim ili delimičnim okretanjem u fazi odbačaja), nezavisno od: načina povredivanja pešaka (obaranje, pregaženje), režima kretanja vozila (jednoliko, ubrzavajuće ili usporavajuće), režima kretanja pešaka (usporenim, normalnim, brzim hodom, potrčavanjem ili trčanjem), kao i vladajućih prostorno-ambijentnih uslova... ),
 • ekspertize nezgoda sa učešćem dvotočkaša svih vrsta,
 • ekspertize izlaska vozila sa kolovoza, udara vozila u razne prepreke, nekontrolisanog kretanja vozila (zanošenja, prevrtanja...)
 • ekspertize nekadašnjih "starih" nezgoda, pomoću "novih" znanja i savremenih alata,
 • ekspertize "fingiranih" nezgoda, baziranih na izmišljenim polaznim podacima
 • ekspertize uticaja ne korišćenja sigurnosnog pojasa na nastalu štetu i povredivanje vozača...

Primer saobraćajno-tehničkog veštačenja

Obezbedjivanje materijalnih dokaza

Agencija obavlja i sledeće usluge:


 • obezbedjuje prisustvo odgovarajućeg eksperta na uvidaju nezgode radi prikupljanja relevantnih podataka (ovo je izuzetno značajan posao, jer omogućava da se preduprede razni problemi i blagovremeno ukaže učesnicima u nezgodi na verovatan uzrok nezgode i sve ostalo što je za njih značajno),
 • prikuplja relevantne podatke na mestu nezgode, posle uvidjaja, detaljno snima fiksne tragove, geometriju saobraćajne površine, karakteristične objekte, obavlja saobraćajne eksperimente.
 • vrši rekonstrukciju nezgode (predlaže cilj i plan rekonstrukcije, obavlja rekonstrukciju i radi elaborat o rekonstrukciji nezgode)...

Primer utvrdjivanja usporenja vozila

Ostale usluge

 • organizacija i koordinacija rada komisije veštaka,
 • učešće u radu komisije veštaka,
 • konsultacije (u trajanju do 15 minuta su besplatne),
 • odbrana nalaza i mišljenja,
 • izrada dopunskog veštačenja,
 • izrada izjašnjenja...