Uviđaj – temelj veštačenja

Materijalni dokazi najtačnije svedoče o ostvarenoj nezgodi. Budući da ih veštaci najbolje uočavaju i tumače, to je njihovo angažovanje na uvidjaju ili neposredno posle njega, dragoceno…