Prva Privatna Agencija Za Veštačenja

Osnovana 1.1.1989. god. u Beogradu, nastoji da afirmiše profesionalizam i oslabi duboke i razgranate korene tezgarenja...

Saznajte više

Pruža Usluge Visokog Kvaliteta

Blagovremeno pristupa poslu, još u fazi uvidjaja nezgode, kada se praktično i stvaraju temelji veštačenja...

Saznajte više

Postiže Željene Rezultate

Neguje (46 godina) razvojnu orijentaciju, posvećenost poslu i iskrenu ljubav prema veštačenju, istini i pravdi...

Saznajte više

Istina ima mnogo i raznih, dovoljno da svaki čovek bude u pravu

– Duško Radović

Pristup poslu još za vreme uviđaja

Blagovremeno pristupa poslu, još u fazi uvidjaja nezgode, kada se praktično i stvaraju temelji veštačenja

Veštačenje saobraćajnih nezgoda

Ekspertize svih tipova sudara vozila, ekspertize utvrđivanja položaja lica, ekspertize svih tipova nezgoda…

Obezbeđivanje dokaza

Obezbedjuje prisustvo odgovarajućeg eksperta na uvidaju nezgode radi prikupljanja relevantnih podataka

Organizacija i koordinacija

Organizacija i koordinacija rada komisije veštaka; učešće u radu komisije veštaka; konsultacije.

Ostale usluge

Konsultacije, odbrana nalaza i mišljenja, izrada dopunskog veštačenja, izrada izjašnjenja.

dr Stojan Stojanović

DIPL. ING.

Veštak

  • rođen u Beogradu 8.5.1950. godine
  • diplomirao, magistrirao i doktorirao na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  • radio u Institutu “Kirilo Savić” (14 godina) i na poslovima naučnog savetnika
  • specijalizirao bezbednost drumskog saobraćaja u Nemačkoj, u državnom Institutu “BAST” u Kelnu
  • osnovao prvu privatnu agenciju StV za saobraćajno-tehnička veštačenja u Jugoslaviji
  • oženjen Jasminom, otac Bojana i Ivana i deda Sofije i Teodore

Primeri

Ovo su neki od primera veštačenja. Za više primera kliknite ovde

Obaranje pešaka

Ovo je prva 3D animacija saobraćajne nezgode, u realnom vremenu, urađena 1999 godine, radi provere održivosti iskaza svedoka.

Obaranje pešaka

Ovaj primer 3D animacije toka odvijanja saobraćajne nezgode, posmatran je iz pozicije svedoka, vozača autobusa JGP-a.

Sudar vozila

Ovaj primer 3D animacije prikazuje u realnom vremenu tok i uzrok saobraćajne nezgode, koja se dogodila 2020.godine u Zemunu.

SLIKOVNICA ZA DECU

“Saobraćaj nego šta”

S, t, V

  • Prikazan je originalan pristup identifikaciji brzine kretanja pešaka, zasnovan na iskazu ispitanika o načinu kretanja pešaka i eksperimentalno utvrdenim brzinama pešaka..
  • Put S –  zaustavni put vozila
  • Vreme t –  vreme reagovanja vozača
  • Brzina V –  brzina kretanja vozila