Saznajte više informacija o veštaku

On je izuzetan profesionalac koji je uradio veliki broj ekspertiza, studija, učestvovao na projektima i vodio projekte i izradio veliki broj saopštenja na stručnim i naučnim skupovima, članaka i Pojmovnik.