SAOBRACAJNO-TEHNICKA VESTACENJA

Zajedno do istine

Istina ima mnogo i raznih, dovoljno da svaki čovek bude u pravu (Duško Radović)

Prva privatna agencija za veštačenje

Osnovana 1.1.1989. god. u Beogradu, nastoji da afirmiše profesionalizam i oslabi duboke i razgranate korene tezgarenja...

Learn More

Pruža usluge visokog kvaliteta

Blagovremeno pristupa poslu, još u fazi uvidjaja nezgode, kada se praktično i stvaraju temelji veštačenja...

Learn More

Postiže željene rezultate

neguje (40 godina) razvojnu orijentaciju, posvećenost poslu i iskrenu ljubav prema veštačenju, istini i pravdi...

Learn More